Zarząd LKS SANOVIA LESKO
23.12.2007.
 
 


1)     Krzysztof Samuś                    -  Prezes   tel. 693 219 369

2)     Rafał Paszkowski                   - Wiceprezes  tel. 605 125 673

3)     Zbigniew Paszkowski              - Sekretarz tel. 727 020 098
 
4)     Monika Czenczek                     - Skarbnik tel. 697 772 606

5)      Czesław Czenczek                 - Członek Zarządu tel. 693 976 496

 
 
  
Komisja Rewizyjna:

    Janusz Radłowski
    Stanisław Matuszewski
    Krzysztof Faluszczak