Plan sparingów seniorzy LKS SANOVIA LESKO
30.01.2014.
 Przedstawiamy Państwu plan sparingów w okresie przygotowawczym do nadchodz?cego sezonu drużyny LKS SANOVIA LESKO prowadzonej przez trenera Roberta Gembusia.

 
1.    SANOVIA – NOWOTANIEC        18.01.2013 R. GODZ. 13.00 - nie odby? si?
2.    SANOVIA – BEZMIECHOWA     26.01.2013 R. GODZ  14.00 - nie odby? si?
3.    SANOVIA – JAWORNIK POLSKI        02.02.2013 R. GODZ  14.00
4.    SANOVIA – BUKOWSKO          09.02.2013 R. GODZ 14.00
5.    SANOVIA – EKOBOL (JUNIORZY)    16.02.2013 R. GODZ 14.00
6.    SANOVIA – ?REDNIA WIE?            23.02.2013 R. GODZ 14.00
7.    SANOVIA – DOBIESZYN                      02.03.2013 R. GODZ 16.00
8.    SANOVIA – KROSNO (JUNIORZY)    08.03.2013 R. GODZ 15.00

 


Dopisz si? do Ksi?gi Go?ci 

 


Zapraszamy do sta?ej wspó?pracy z Naszym Klubem, proponuj?c przyst?pienie do grona
Firm Wspieraj?cych
Ludowy Klub Sportowy “SANOVIA” Lesko. W ramach wspó?pracy oferujemy
min. udost?pnienie powierzchni reklamowych na stadionie pi?karskim, na sprz?cie sportowym,
na biletach meczowych, na oficjalnej stronie internetowej Klubu  KONTAKT