Kontakt
22.08.2012.

 

Pełna nazwa:
Ludowy Klub Sportowy "SANOVIA" w Lesku

Rok założenia:
1923

Adres:
ul. Jana Pawła II 1a, 38- 600 Lesko

NIP:
688-12-21-594

REGON:
370455343

Konto bankowe:
PKO BP S.A. o/Lesko  42 1020 2980 0000 2902 0024 2719


 

1)     Krzysztof Samuś                    -  Prezes   tel.693 219 369

2)     Rafał Paszkowski                  - Wiceprezes  tel. 605 125 673

3)     Zbigniew Paszkowski          -  Sekretarz   tel. 727 020 098    

4)      Monika Czenczek                      - Skarbnik tel. 697 772 606

5)      Czesław Czenczek                   - Członek Zarządu tel. 693 976 496

 
Komisja Rewizyjna:
    Janusz Radłowski
    Stanisław Matuszewski
    Krzysztof Faluszczak