Donatorzy

Donatorzy:
  

Galeria zdjęć

zobacz zdjęcia

Odwiedziło Nas

gości: 2087908

Polecamy


Walne Zebranie w SANOVII Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
02.06.2018.
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „SANOVIA” w Lesku działając na zasadzie § 29 ust. 3 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa) w budynku klubowym na stadionie sportowym w Lesku przy ul. Jana Pawła II 1a, o godz. 18,45 pierwszy termin lub o godz. 19,00 drugi termin. Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji: A) Skrutacyjnej B) Uchwał i wniosków. 5. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej w przedmiocie praworządności obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu LKS ?SANOVIA? w Lesku: A) Z działalności za 2017 r. B) Sprawozdanie finansowe za 2017 r. ? omówienie bilansu. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LKS ?SANOVIA? w Lesku. 8. Informacja o zmianach wynikających z przepisów prawa i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 9. Dyskusja. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r. B) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. C) Udzielenie absolutorium Zarządowi. 11. Wolne wnioski ? sprawozdania komisji uchwał i wniosków ze zgłoszonych wniosków podczas obrad. 12. Zakończenie obrad. Zarząd LKS SANOVIA w LESKU P.S. Przypominamy Członkom o zaległych i bieżących składkach członkowskich, które prosimy opłacić na konto LKS SANOVIA w Lesku nr 42 1020 2980 0000 2902 0024 2719 w w banku PKO BP SA Lesko po 24 zł za każdy rok.
 
">

Najnowsze zdjęcia w galerii

 LKS SANOVIA LESKO 1-4 KS KORONA TUCHLA

Zobacz zdjęcia


Miedzynarodowy Turniej w Szachach Aktywnych w Ustrzykach Dolnych


Zobacz zdjęcia
 
I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MCK oraz LO w Boguchwale

Zobacz zdjęcia